לפרטים והרשמה, פנו לטלטבע (מוקד הרשמה):

טלפון: 03-6388688
דוא"ל: teleteva@spni.org.il
הקמת אתר אינטרנט: Mezoo |עיצוב: Tink Design כל הזכויות שמורות לחברה להגנת הטבע 2011 ©